کنسرت حمید هیراد

خواننده: حمید هیراد

محل برگزاری کنسرت: تبریز سالن همایشهای بین المللی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 24 ] آبان 1398

قیمت بلیط: [120000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.shahriz.com

جهت اطلاع از کنسرت های حمید هیراد ایمیل خود را وارد کنید

حمید هیراد

کنسرت حمید هیراد 24 آبان 1398 در تبریز سالن همایشهای بین المللی سایت خرید بلیط : www.shahriz.com ...