کنسرت شهاب مظفری

خواننده: شهاب مظفری

محل برگزاری کنسرت: شهر قدس سالن فرهنگ و هنر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 16 ] آبان 1398

قیمت بلیط: [130000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های شهاب مظفری ایمیل خود را وارد کنید

شهاب مظفری

کنسرت شهاب مظفری 16 آبان 1398 در شهر قدس سالن فرهنگ و هنر سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...