کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاری کنسرت: تبریز سالن همایشهای بین المللی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 25 , 26 , 27 ] آبان 1398

قیمت بلیط: [130000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.tiwall.com

جهت اطلاع از کنسرت های پرواز همای ایمیل خود را وارد کنید

پرواز همای

کنسرت پرواز همای 25 و 26 و 27 آبان 1398 در تبریز سالن همایشهای بین المللی سایت خرید بلیط : www.tiwall.com ...