کنسرت حمید حامی و نیما مسیحا

خواننده: حمید حامی و نیما مسیحا

محل برگزاری کنسرت: رشت تالار گلستان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 21 ] آبان 1398

قیمت بلیط: [120000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.exirconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های حمید حامی و نیما مسیحا ایمیل خود را وارد کنید

حمید حامی و نیما مسیحا

کنسرت حمید حامی و نیما مسیحا 21 آبان 1398 در رشت تالار گلستان سایت خرید بلیط : www.exirconcert.com ...