کنسرت علی یاسینی

خواننده: علی یاسینی

محل برگزاری کنسرت: بوشهر سالن لیان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 20 ] آبان 1398

قیمت بلیط: [160000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های علی یاسینی ایمیل خود را وارد کنید

علی یاسینی

کنسرت علی یاسینی 20 آبان 1398 در بوشهر سالن لیان سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...