کنسرت مهدی احمدوند

خواننده: مهدی احمدوند

محل برگزاری کنسرت: سلماس سالن امپراطور

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 19 ] آذر 1398

قیمت بلیط: [120000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی احمدوند ایمیل خود را وارد کنید

مهدی احمدوند

کنسرت مهدی احمدوند 19 آذر 1398 در سلماس سالن امپراطور سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...