کنسرت علیرضا قربانی

خواننده: علیرضا قربانی

محل برگزاری کنسرت: آمل سالن اریکه آریایی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 13 ] آبان 1398

قیمت بلیط: [120000 - 110000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های علیرضا قربانی ایمیل خود را وارد کنید

علیرضا قربانی

کنسرت علیرضا قربانی 13 آبان 1398 در آمل سالن اریکه آریایی سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...