کنسرت مهدی احمدوند

خواننده: مهدی احمدوند

محل برگزاری کنسرت: کیش سالن خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 21 ] آذر 1398

قیمت بلیط: [300000 - 90000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی احمدوند ایمیل خود را وارد کنید

مهدی احمدوند

کنسرت مهدی احمدوند 21 آذر 1398 در کیش سالن خلیج فارس سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...