کنسرت علیرضا قربانی

خواننده: علیرضا قربانی

محل برگزاری کنسرت: ساری سالن سینما سپهر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 7 , 8 ] آذر 1398

قیمت بلیط: [120000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranejra.com

جهت اطلاع از کنسرت های علیرضا قربانی ایمیل خود را وارد کنید

علیرضا قربانی

کنسرت علیرضا قربانی 7 و 8 آذر 1398 در ساری سالن سینما سپهر سایت خرید بلیط : www.iranejra.com ...