کنسرت مهدی احمدوند

خواننده: مهدی احمدوند

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن ایرانیان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 14 , 16 ] اسفند 1398

قیمت بلیط: [160000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی احمدوند ایمیل خود را وارد کنید

مهدی احمدوند

کنسرت مهدی احمدوند 14 و 16 اسفند 1398 در تهران سالن ایرانیان سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...