کنسرت مهدی احمدوند

خواننده: مهدی احمدوند

محل برگزاری کنسرت: آبادان سالن سینما نفت

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 17 ] آبان 1398

قیمت بلیط: [150000 - 55000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی احمدوند ایمیل خود را وارد کنید

مهدی احمدوند

کنسرت مهدی احمدوند 17 آبان 1398 در آبادان سالن سینما نفت سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...