کنسرت محسن ابراهیم زاده

خواننده: محسن ابراهیم زاده

محل برگزاری کنسرت: جلفا سالن هتل امپریال ارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 19 ] آبان 1398

قیمت بلیط: [150000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محسن ابراهیم زاده ایمیل خود را وارد کنید

محسن ابراهیم زاده

کنسرت محسن ابراهیم زاده 19 آبان 1398 در جلفا سالن هتل امپریال ارس سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...