کنسرت محسن ابراهیم زاده

خواننده: محسن ابراهیم زاده

محل برگزاری کنسرت: تبریز سالن همایشها

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 16 , 17 ] آبان 1398

قیمت بلیط: [120000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محسن ابراهیم زاده ایمیل خود را وارد کنید

محسن ابراهیم زاده

کنسرت محسن ابراهیم زاده 16 و 17 آبان 1398 در تبریز سالن همایشهای بین المللی سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...