کنسرت شیلر

خواننده: شیلر

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن وزارت کشور

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 16 , 17 , 20 ] آبان 1398

قیمت بلیط: [350000 - 100000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های شیلر ایمیل خود را وارد کنید

شیلر

کنسرت شیلر 16 و 17 و 20 آبان 1398 در تهران سالن وزارت کشور سایت خرید بلیط: www.iranconcert.com ...