کنسرت شهرام ناظری

خواننده: شهرام ناظری

محل برگزاری کنسرت: گرگان سالن فخرالدین

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 6 , 7 ] شهریور 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [150000 - 80000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های شهرام ناظری ایمیل خود را وارد کنید

شهرام ناظری

کنسرت استاد شهرام ناظری 6 و 7 شهریور 1398 در گرگان سالن فخرالدین سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...