خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاری کنسرت: هرات سالن چهل ستون

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 2 ] شهریور 1398

تلفن هماهنگی: 091282001078

قیمت بلیط: [] تومان

خرید اینترنتی :

جهت اطلاع از کنسرت های فریدون آسرایی ایمیل خود را وارد کنید

فریدون آسرایی

کنسرت فریدون آسرایی 2 شهریور 1398 در هرات سالن چهل ستون ...