خواننده: فرزاد فرزین

محل برگزاری کنسرت: Vancouver

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 22 ] Sep 2019

تلفن هماهنگی: 6049883515

قیمت بلیط: [] تومان

خرید اینترنتی : www.nvrc.ca

جهت اطلاع از کنسرت های فرزاد فرزین ایمیل خود را وارد کنید

فرزاد فرزین

کنسرت فرزاد فرزین 22 سپتامبر 2019 در ونکوور سایت خرید بلیط : www.nvrc.ca ...