کنسرت امیرعباس گلاب

خواننده: امیرعباس گلاب

محل برگزاری کنسرت: کیش تالار شهر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 30 ] مرداد 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [200000 - 90000] تومان

خرید اینترنتی : www.exirconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های امیرعباس گلاب ایمیل خود را وارد کنید

امیرعباس گلاب

کنسرت امیرعباس گلاب 30 مرداد 1398 در کیش تالار شهر سایت خرید بلیط : www.exirconcert.com ...