کنسرت مهدی احمدوند

خواننده: مهدی احمدوند

محل برگزاری کنسرت: همدان سالن بوعلی سینا

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 1 ] شهریور 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [150000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی احمدوند ایمیل خود را وارد کنید

مهدی احمدوند

کنسرت مهدی احمدوند 1 شهریور 1398 در همدان سالن بوعلی سینا سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...