کنسرت پازل بند

خواننده: پازل بند

محل برگزاری کنسرت: محمودآباد سالن اکسین

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 1 ] شهریور 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 100000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های پازل بند ایمیل خود را وارد کنید

پازل بند

کنسرت پازل بند 1 شهریور 1398 در محمودآباد سالن اکسین خرید اینترنتی : www.iranconcert.com ...