کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاری کنسرت: آمل سالن اریکه آریایی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 1 , 2 ] شهریور 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 110000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بهنام بانی ایمیل خود را وارد کنید

بهنام بانی

کنسرت بهنام بانی 1 و 2 شهریور 1398 در آمل سالن اریکه آریایی سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...