کنسرت امید حاجیلی

خواننده: امید حاجیلی

محل برگزاری کنسرت: گرگان سالن فخرالدین

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 30 ] مرداد 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های امید حاجیلی ایمیل خود را وارد کنید

امید حاجیلی

کنسرت امید حاجیلی 30 مرداد 1398 در گرگان سالن فخرالدین اسعد گرگانی سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...