کنسرت شهرام ناظری

خواننده: شهرام ناظری

محل برگزاری کنسرت: کرمانشاه تالار انتظار

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 28 , 29 ] مرداد 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [130000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های شهرام ناظری ایمیل خود را وارد کنید

شهرام ناظری

کنسرت استاد شهرام ناظری 28 و 29 و 30 مرداد 1398 در کرمانشاه تالار انتظار سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...