کنسرت محمدرضا گلزار

خواننده: محمدرضا گلزار

محل برگزاری کنسرت: گرگان سالن فخرالدین

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 2 ] شهریور 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محمدرضا گلزار ایمیل خود را وارد کنید

محمدرضا گلزار

کنسرت محمدرضا گلزار 2 شهریور 1398 در گرگان سالن فخرالدین سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...