کنسرت مهدی جهانی

خواننده: مهدی جهانی

محل برگزاری کنسرت: گرگان سالن فخرالدین

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 1 ] شهریور 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی جهانی ایمیل خود را وارد کنید

مهدی جهانی

کنسرت مهدی جهانی 1 شهریور 1398 در گرگان سالن فخرالدین اسعد گرگانی سایت خرید : www.iranconcert.com ...