کنسرت حجت اشرف زاده

خواننده: حجت اشرف زاده

محل برگزاری کنسرت: شهرضا سالن طحانی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 3 ] شهریور 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [80000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های حجت اشرف زاده ایمیل خود را وارد کنید

حجت اشرف زاده

کنسرت حجت اشرف زاده 3 شهریور 1398 در شهرضا سالن ورزشی طحانی سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...