کنسرت رضا بهرام

خواننده: رضا بهرام

محل برگزاری کنسرت: ساری سالن سینما سپهر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 1 , 2 ] شهریور 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا بهرام ایمیل خود را وارد کنید

رضا بهرام

کنسرت رضا بهرام 1 و 2 شهریور 1398 در ساری سالن سینما سپهر سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...