کنسرت ایوان بند

خواننده: ایوان بند

محل برگزاری کنسرت: اراک مجتمع ستارگان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 2 ] شهریور 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های ایوان بند ایمیل خود را وارد کنید

ایوان بند

کنسرت ایوان بند 2 شهریور 1398 در اراک مجتمع ستارگان سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...