کنسرت علی یاسینی

خواننده: علی یاسینی

محل برگزاری کنسرت: اهواز سالن اکسین

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 30 , 31 ] مرداد 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های علی یاسینی ایمیل خود را وارد کنید

علی یاسینی

کنسرت علی یاسینی 30 و 31 مرداد 1398 در اهواز سالن اکسین سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...