کنسرت محسن ابراهیم زاده

خواننده: محسن ابراهیم زاده

محل برگزاری کنسرت: آمل سالن اریکه آریایی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 27 ] مرداد 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 110000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محسن ابراهیم زاده ایمیل خود را وارد کنید

محسن ابراهیم زاده

کنسرت محسن ابراهیم زاده 27 مرداد 1398 در آمل سالن اریکه آریایی سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...