خواننده: سیروان خسروی

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن میلاد نمایشگاه

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 4 , 5 ] شهریور 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [70000-185000] تومان

خرید اینترنتی : www.zbelit.com

جهت اطلاع از کنسرت های سیروان خسروی ایمیل خود را وارد کنید

سیروان خسروی

کنسرت سیروان خسروی 4 و 5 شهریور 1398 در تهران میلاد نمایشگاه بین المللی سایت خرید بلیط : www.zbelit.com ...