کنسرت مهدی احمدوند

خواننده: مهدی احمدوند

محل برگزاری کنسرت: سرعین سالن هتل لاله

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 28 ] مرداد 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [130000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی احمدوند ایمیل خود را وارد کنید

مهدی احمدوند

کنسرت مهدی احمدوند 28 مرداد 1398 در سرعین سالن هتل لاله سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...