کنسرت رضا بهرام

خواننده: رضا بهرام

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن رویال هال

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 4 , 5 , 8 ] شهریور 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [190000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا بهرام ایمیل خود را وارد کنید

رضا بهرام

کنسرت رضا بهرام 4 و 5 و 8 شهریور 1398 در تهران سالن رویال هال سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...