کنسرت علی یاسینی

خواننده: علی یاسینی

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن ایرانیان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 5 , 6 ] شهریور 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های علی یاسینی ایمیل خود را وارد کنید

علی یاسینی

کنسرت علی یاسینی 5 و 6 شهریور 1398 در تهران سالن ایرانیان سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...