کنسرت گروه رستاک

خواننده: گروه رستاک

محل برگزاری کنسرت: گرگان سالن فخرالدین

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 31 ] مرداد 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه رستاک ایمیل خود را وارد کنید

گروه رستاک

کنسرت گروه رستاک 31 مرداد در گرگان سالن فخرالدین اسعد گرگانی سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...