خواننده: مهدی یراحی

محل برگزاری کنسرت: کرمان سالن تلاش

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 27 ] مرداد 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی یراحی ایمیل خود را وارد کنید

مهدی یراحی

کنسرت مهدی یراحی 27 مرداد 1398 در کرمان سالن تلاش سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...