خواننده: مهدی یراحی

محل برگزاری کنسرت: رفسنجان سالن میثاق

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 26 ] مرداد 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [80000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی یراحی ایمیل خود را وارد کنید

مهدی یراحی

کنسرت مهدی یراحی 26 مرداد 1398 در رفسنجان سالن میثاق سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...