کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاری کنسرت: انزلی سالن همایش ویشگاهی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 31 ] مرداد 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بهنام بانی ایمیل خود را وارد کنید

بهنام بانی

کنسرت بهنام بانی 31 مرداد 1398 در انزلی سالن همایش ویشگاهی خرید اینترنتی : www.iranconcert.com ...