کنسرت حمید عسکری

خواننده: حمید عسکری

محل برگزاری کنسرت: شهر بابک استادیوم تختی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 30 ] مرداد 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [65000 - 25000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های حمید عسکری ایمیل خود را وارد کنید

حمید عسکری

کنسرت حمید عسکری 30 مرداد 1398 در شهر بابک استادیوم تختی سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...