کنسرت گروه چارتار

خواننده: گروه چارتار

محل برگزاری کنسرت: زاهدان سالن سینما هلـال

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 27 ] مرداد 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه چارتار ایمیل خود را وارد کنید

گروه چارتار

کنسرت گروه چارتار 27 مرداد 1398 در زاهدان سالن سینما هلـال سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...