کنسرت استاد ایرج و امیر احسان فدایی

خواننده: استاد ایرج و امیر احسان فدایی

محل برگزاری کنسرت: گرگان سالن فخرالدین

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 25 ] مرداد 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های استاد ایرج و امیر احسان فدایی ایمیل خود را وارد کنید

استاد ایرج و امیر احسان فدایی

کنسرت استاد ایرج و امیر احسان فدایی 25 مرداد 1398 در گرگان سالن فخرالدین سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...