کنسرت هوروش بند

خواننده: هوروش بند

محل برگزاری کنسرت: میانه سالن سینما فرهنگ

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 23 ] مرداد 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های هوروش بند ایمیل خود را وارد کنید

هوروش بند

کنسرت هوروش بند 23 مرداد 1398 در میانه سالن سینما فرهنگ سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...