» » تالار ملل ارومیه

آدرس :
ارومیه - کیلومتر یک جاده بالانج - مجتمع خدمات رفاهی ملل