» » کاخ چهلستون اصفهان

آدرس :
اصفهان - میدان امام حسین - خیابان امام استانداری