کنسرت علیرضا قربانی

خواننده: علیرضا قربانی

محل برگزاری کنسرت: اصفهان محوطه کاخ چهلستون

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 27 , 28 ] مرداد 1398

قیمت بلیط: [100000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های علیرضا قربانی ایمیل خود را وارد کنید

علیرضا قربانی

کنسرت علیرضا قربانی 27 و 28 مرداد 1398 در اصفهان محوطه کاخ چهلستون سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...