خواننده: رضا صادقی

محل برگزاری کنسرت: محمودآباد سالن اکسین

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 24 ] مرداد 1398

قیمت بلیط: [120000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا صادقی ایمیل خود را وارد کنید

رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی 24 مرداد 1398 در محمودآباد سالن اکسین سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...