کنسرت حمید عسکری

خواننده: حمید عسکری

محل برگزاری کنسرت: زرند سالن اداره کار

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 29 ] مرداد 1398

قیمت بلیط: [55000 - 25000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های حمید عسکری ایمیل خود را وارد کنید

حمید عسکری

کنسرت حمید عسکری 29 مرداد 1398 در زرند سالن اداره کار سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...