کنسرت محمدرضا گلزار

خواننده: محمدرضا گلزار

محل برگزاری کنسرت: سرعین سالن صدف

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 31 ] مرداد 1398

قیمت بلیط: [140000 - 90000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محمدرضا گلزار ایمیل خود را وارد کنید

محمدرضا گلزار

کنسرت محمدرضا گلزار 31 مرداد 1398 در سرعین سالن صدف سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...