کنسرت گروه ایهام

خواننده: گروه ایهام

محل برگزاری کنسرت: کرمان سالن تلاش

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 29 ] مرداد 1398

قیمت بلیط: [120000 - 80000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه ایهام ایمیل خود را وارد کنید

گروه ایهام

کنسرت گروه ایهام 29 مرداد 1398 در کرمان سالن تلاش سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...