کنسرت رستاک حلاج

خواننده: رستاک حلاج

محل برگزاری کنسرت: گرگان سالن فخرالدین

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 26 ] مرداد 1398

قیمت بلیط: [100000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رستاک حلاج ایمیل خود را وارد کنید

رستاک حلاج

کنسرت رستاک حلاج 26 مرداد 1398 در گرگان سالن فخرالدین سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...